By 0 Comment

Kỹ năng giác quan

Bằng những bài học đơn giản, dựa trên đặc điểm này của trẻ, chúng tôi phát triển cho trẻ sự toàn diện của các giác quan.
Dựa trên các đặc điểm phát triển của trẻ lứa tuổi Mầm Non thông qua các giáo cụ đặc trưng của riêng phương pháp Montessori, chúng tôi hướng các trẻ đến việc tự khám phá các bài học để rút ra những logic cơ bản và làm quen với các phép tính nhân chia, cộng trừ..
Leave a reply