By 0 Comment

Phát triển ngôn ngữ

Ngay từ khi sinh ra, nhu cầu được giao tiếp của trẻ đã được thể hiện thông qua ánh mắt, những phát âm ê a… Nhưng từ 2 đến 4 tuổi là giai đoạn mà trẻ “Nhạy cảm về ngôn ngữ” nhất. Nắm bắt được điều này, chúng tôi thiết lập một giáo trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua việc giao tiếp hàng ngày, đi kèm hình ảnh minh họa, hình ảnh ban đầu của các chữ cái… chính từ đó, trẻ sẽ được nghe, được nhìn, và thông qua những khẩu hình khi người lớn nói mà trẻ sẽ phát triển về thính giác, thị giác, ngôn ngữ
Leave a reply