FIELD TRIP THÁNG 4.2019 JUMP ARENA

Hôm nay là ngày trải nghiệm thật thú vị, con được thỏa sức vui chơi, vận động cùng các cô và các bạn. Một cảm giác rất Yomost! Mỗi ngày đến trường là một ngày vui!