Chương trình Montessori cho trẻ từ 0-3 tuổi Giai đoạn phát triển quan trọng nhất của trẻ trong cuộc đời là năm từ 0 đến 3 tuổi.Là chương trình dành cho các bé từ 1,5 đến 3 tuổi. Lớp học tạo dựng một môi trường an toàn, có trật tự...
Đọc tiếp >>
Giai đoạn này trẻ LÀM VIỆC là để nhận thức, ở độ tuổi này trẻ liên tục làm việc để hiểu và biết những gì mình đã thẩm thấu ở giai đoạn 0-3 tuổi. Trẻ khao khát được trải nghiệm, được tham gia vào các hoạt động, trẻ cảm...
Đọc tiếp >>
Đây được xem như là giai đoạn kiến tạo thẩm thấu, trẻ học được rất nhiều ở giai đoạn này thông qua sự trải nghiệm của trẻ từ môi trường xung quanh. Trẻ thẩm thấu tất cả những gì trẻ được tiếp xúc trong môi trường sống của trẻ...
Đọc tiếp >>