Whale

Giai đoạn này trẻ LÀM VIỆC là để nhận thức, ở độ tuổi này trẻ liên tục làm việc để hiểu và biết những gì mình đã thẩm thấu ở giai đoạn 0-3 tuổi. Trẻ khao khát được trải nghiệm, được tham gia vào các hoạt động, trẻ cảm nhận...
Start date Jan 1 , 2019
Years old 3 - 6
Class size 15-20
Class durantion 07:00 am - 05:00 pm
Transportation available
Class staff 3 Teachers, 2 Caretakers
Đăng ký ngay hôm nay

Creative Writing

Updating

English Lessons

Updating

Outdoor Play

Updating

Child Care

Updating

Music Unplugged

Updating

Sleep House

Updating