Panda House

Đây được xem như là giai đoạn kiến tạo thẩm thấu, trẻ học được rất nhiều ở giai đoạn này thông qua sự trải nghiệm của trẻ từ môi trường xung quanh. Trẻ thẩm thấu tất cả những gì trẻ được tiếp xúc trong môi trường sống của trẻ như...
Start date Jan 1 , 2019
Years old 1.5-3
Class size 15-20
Class durantion 7:00 am - 5:00 pm
Transportation available
Class staff 3 Teachers
Đăng ký ngay hôm nay

Creative Writing

Updating

English Lessons

Updating

Outdoor Play

Updating

Child Care

Updating

Music Unplugged

Updating

Sleep House

Updating